ביפן יש מנהג לתקן כלים שבורים עם זהב כך שהשברים והפגמים מציגים בגאווה את ההיסטוריה הייחודית של הכלי ואף תורמים ליופיו.

כל כך קשה לנו להשלים עם חוסר מושלמות. 

אם רק היינו יכולים לראות את היופי בפגמים ובשברים שלנו היינו יכולים להפוך אותם לזהב..

#אימוןאישי